Môn Tiếng Anh Lớp 9 It is essential that pollution _______ and eventually _______. A. must be controlled – must be eliminated B. be controlled- is eliminat

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 It is essential that pollution _______ and eventually _______.
A. must be controlled – must be eliminated
B. be controlled- is eliminated
C. is controlled- is eliminated
D. Both B & C are correct.
MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH CÂU NÀY VỚI Ạ!!! ( Giải thích đầy đủ nha) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 57 phút 2022-09-22T18:28:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T18:29:08+00:00

  It is essential that pollution _______ and eventually _______.
  A. must be controlled – must be eliminated
  B. be controlled- is eliminated
  C. is controlled- is eliminated
  D. Both B & C are correct.

  _ Câu bị động khuyết thiếu

  S + must + be + PII + (by +….)

  _ Điều cần thiết là ô nhiễm phải được kiểm soát và cuối cùng phải được loại bỏ

  0
  2022-09-22T18:29:35+00:00

  `->` A

  `->` Dựa theo ngữ cảnh + dịch từ mà ta chọn A.

  `->` Câu bị động với must: S + must be PII + (by + O).

  `->` Dịch: Điều cần thiết là ô nhiễm phải được kiểm soát và thậm chí phải được loại bỏ.

  `#BTS`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )