Môn Tiếng Anh Lớp 9 Khoanh giúp em với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Khoanh giúp em với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-khoanh-giup-em-voi-a

in progress 0
Aubrey 45 phút 2022-07-29T20:17:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T20:19:28+00:00

  39.Many people came to the meeting. Some were half an hour late.

  A. Many people came to the meeting, some of who were half an hour late.

  B. Many people came to the meeting, some of whom were half an hour. late.

  C. Many people came to the meeting, but some of them were half an hour late.

  D. Many people who came to the meeting some of them were half an hour. late.

  Giải thích:

  Whom thay thế chọn tân ngữ

  40.”Be careful when you cross the road, won’t you?”

  A. He says I will be careful when I cross the road.

  B. He asked me if I would be careful when I crossed the road.

  C. He told me to cross the road only when I was careful.

  D. He warned me to be careful when I crossed the road.

  Giải thích:

  S+warned somebody+to V.

  0
  2022-07-29T20:19:38+00:00

  39. B Many people came to the meeting, some of whom were half an hour late

  whom Thay thế cho tân ngữ

  40. D He warned me to be careful when I crossed the road

  S warned sb to Vnt

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )