Môn Tiếng Anh Lớp 9 Làm giúp em với em cần gấp lắm Vote 5 sao

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Làm giúp em với em cần gấp lắm
Vote 5 sao Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-lam-giup-em-voi-em-can-gap-lam-vote-5-sao

in progress 0
Brielle 7 tháng 2022-08-20T21:47:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T21:49:08+00:00

  5. not to make

  6. buying

  7. to have

  8. to phone

  9. not to do

  10. advising/ to give

  11. meeting

  12. to take

  13. getting

  14. speaking

  15. trying/ to repair

  16. look

  17. watching/ going

  1. to have

  2. answer 

  3. to play/ playing

  0
  2022-08-20T21:49:17+00:00

  6. buying
  7. to have
  8. to phone
  9. not to do
  10. advising/to give
  11. meeting
  12. to take
  13. getting
  14. speaking 
  15. trying/to repair
  16. look
  17. watching/going
  II/
  1. to have
  2. answer
  3. to play/playing

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )