Môn Tiếng Anh Lớp 9 Làm và giải thích hộ mình nha ( Câu hỏi đuôi ý ) Mình không đc hiểu lắm về phần ko có chủ ngữ. Cảm mơn nhiều!!

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Làm và giải thích hộ mình nha ( Câu hỏi đuôi ý ) Mình không đc hiểu lắm về phần ko có chủ ngữ. Cảm mơn nhiều!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-lam-va-giai-thich-ho-minh-nha-cau-hoi-duoi-y-minh-khong-dc-hieu-lam-ve-phan

in progress 0
26 phút 2022-09-23T14:00:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T14:01:37+00:00

  13 Nothing is wrong, isn’t it ?

  14 Nobody called the phoned, wasn’t it ?

  15 Everyone is okay, aren’t they ?

  16 Everyone took a rest, weren’t they ?

  17 Going swimming in the summer is never boring, isn’t it?

  18 Let’s dance together, shall we ?

  19 Don’t talk in class, won’t you ?

  20 Sit down, won’t you ?

  21 This picture is yours, isn’t you ?

  Giải thích :

  +Chủ ngữ là các đại từ anyone, anybody, no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody, none of, neither of, thì câu hỏi đuôi phải có THEY.

  +“Let’s” trong câu gợi ý, rủ ai làm việc gì đó cùng mình thì ta dùng “shall we?” cho câu hỏi đuôi.

  +Câu mệnh lệnh là câu dùng để sai khiến, diễn đạt ý muốn ai đó nghe theo lời khuyên của mình.

  Diễn tả lời mời thì ta dùng “won’t you” cho câu hỏi đuôi.

 1. 13 is t 

  -> nothing mang nghĩa phủ định nên đuôi ta chia khẳng định 

  14 did they

  -> nobody mang nghĩa phủ định thì câu hỏi đuôi là khẳng định 

  15 isn’t it 

  -> everyone = they 

  -> vế tr khẳng định vế sau phủ định 

  16 dind’t they 

  -> câu tường thuật mà khẳng định thì đuôi là phủ định 

  17 is it 

  -> never mang nghĩa phủ định nên đuôi là khẳng định 

  18 shall we

  let’s thì đuôi sẽ là shall 

  19 will you 

  -> Mệnh đề 1 là câu mệnh lệnh dạng  phủ định hoặc khẳng định, ta dùng tag questions (câu hỏi đuôi) là “will you?”

  20 will you 

  21 isn’t it

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )