Môn Tiếng Anh Lớp 9 let sb do sth make sb do sth would sooner do sth nghĩa là gì

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 let sb do sth
make sb do sth
would sooner do sth
nghĩa là gì Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 2 tháng 2022-10-04T11:30:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T11:31:17+00:00

  1 cho phép ai làm gì

  2 khiến ai làm gì

  3 muốn làm gì hơn

  0
  2022-10-04T11:32:02+00:00

  let sb do sth

  = cho phép ai làm gì

  make sb do sth

  = khiến ai làm gì

  would sooner do sth

  = muốn làm gì hơn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )