Môn Tiếng Anh Lớp 9 People say that he has been in the army. Chuyển thành câu bị động không chủ ngữ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 People say that he has been in the army.
Chuyển thành câu bị động không chủ ngữ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amaya 24 phút 2022-09-19T03:53:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T03:55:00+00:00

      People say that he has been in the army.

  —–> It is said that he has been in the army

  —–> Cấu trúc đối với câu bị động không chủ ngữ

                 It is + said + that + clause….

  0
  2022-09-19T03:55:21+00:00

  $#Sunz$

  People say that he has been in the army.

  `→` It is said (that) he has been in the army.

  `⇒` It is + said + (that) + 1 mệnh đề (clause)

  $\text{#BTS}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )