Môn Tiếng Anh Lớp 9 people say that he í famous singer →he

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 people say that he í famous singer
→he Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ximena 14 phút 2022-07-30T14:37:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T14:39:14+00:00

  People say that he is a famous singer

  → He is said to be a famous singer – Chuyển từ câu chủ động sang câu bị động People+ say (said) + that + S + V… `->` S + be + said + to + Vinf…

  0
  2022-07-30T14:39:45+00:00

  → He is said to be a famous singer 

  – Chuyển từ câu chủ động (Ở đây chủ động là peple say… [mọi người nói rằng anh ấy là ca sĩ nổi tiếng])  sang câu bị động với people vào bị động. [Anh được cho là một ca sĩ nổi tiếng]: 

  Ta có: $People+ say (said) + that + S + V…$

  $→$ $S + be + said + to + V_{inf}…$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )