Môn Tiếng Anh Lớp 9 Sắp xếp cho đúng dạng thành 1 câu hoàn chỉnh

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Sắp xếp cho đúng dạng thành 1 câu hoàn chỉnh Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-sap-ep-cho-dung-dang-thanh-1-cau-hoan-chinh

in progress 0
Peyton 2 tháng 2022-09-24T21:31:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T21:32:34+00:00

  $#Dứa$

  Chọn đáp án B

  Giải thích:

  offcial là nguyên âm nên không thể dùng a ⇒ loại A và D

  like không đi với as ⇒ loại C

  0
  2022-09-24T21:32:59+00:00

  English is an official language in countries like India , Malaysia and Indonesia 

  ->   offical bắt đầu = 1 nguyên âm -> là an -> loại ý đầu và ý cuối 

  -> like : như là ; ko có as -> loại ý thứ 3 

  -> chọn ý thứ nhất 

  @ Dorris

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )