Môn Tiếng Anh Lớp 9 sự khác nhau giữa: need + to + V và need + Vingi

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 sự khác nhau giữa:
need + to + V và need + Vingi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Genesis 5 ngày 2022-09-23T23:08:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T23:09:38+00:00

  – Sự khác nhau:

  + Need + to V: cần phải làm gì (mang ý chủ động)

  Ví dụ: I need to do my homework (Tôi cần làm bài tập).

  + Need + V-ing: cần được làm gì (mang ý bị động)

  Ví dụ: Homework need doing by me (Bài tập cần được làm bởi tôi).

  0
  2022-09-23T23:09:54+00:00

  Need + To inf: nhấn mạnh ai cần phải làm gì.

  Need + V-ing: nhấn mạnh việc cần được làm mà không quan trọng người sẽ thực hiện.

  Ta dùng “need” để nói về những việc mà ta nghĩ là cần thiết phải làm. Chúng ta có thể sử dụng 2 cấu trúc khác nhau need / needs to và need / needs V-ing

  Need + to Inf

  – Ta dùng dạng này khi chúng ta nhấn mạnh ai cần làm gì.

  Need + V-ing

  – Ta dùng dạng này khi nhấn mạnh việc nào đó là cần phải được thực hiện không quan trọng ai sẽ làm.

  – Đây là cấu trúc bị động khi cấu trúc thông thường chủ từ + động từ + túc từ chuyển thành túc từ + need + V-ing.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )