Môn Tiếng Anh Lớp 9 The children can read English,==..? He’s ten years old , ==…? Ba came on a bicycle , –

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 The children can read English,……………………..?
He’s ten years old , ………………………?
Ba came on a bicycle , ……………………….?
The Smiths have got a car , …………………………….?
Your grandfather was a millionaire , ……………………………?
Tom should try again , ………………………….?
It could be done , ……………………?
Your brother ‘s here, …………………………..?
That’s Tim over there , ………………………………?
This will fit in your pocket,…………………………?
His wife has headaches quite often , …………………………?
She ‘s got lovely blue eyes ,………………………….?
Prices keep going up ,…………………………?
I’ve seen you before ,………………………..?
Bill’s written a novell ,………………………….?
His mother ‘s very proud of him ,……………………….?
The twins used to play rubby , ………………………?
Tom might be at home now ,……………………..?
We must hurry ,………………………..?
You’d been there before , ………………………….?
I’d like a drink,………………………….?
Mary ought to cooked it for them , ……………………………?
That was Ann on the phone ,………………………..?
The Smiths need two cars , …………………………?
He used to eat raw fish ,……………………..?
You’ll help me ,……………………………?
There’ll be plenty for Bill,………………………….?
You ‘d better wait for Bill ,……………………….?
You’d come if I needed help,…………………………..?
You’d come at short notice ,……………………….? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Liliana 7 ngày 2022-05-06T17:21:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T17:22:31+00:00

  The children can read English, can’t they?

  He’s ten years old , isn’t he?

  Ba came on a bicycle , doesn’t he?

  The Smiths have got a car , don’t they?

  Your grandfather was a millionaire , isn’t he?

  Tom should try again , shouldn’t he?

  It could be done , couldn’t it?

  Your brother ‘s here, isn’t he?

  That’s Tim over there , isn’t he?

  This will fit in your pocket, won’t this?

  His wife has headaches quite often , hasn’t she?

  She ‘s got lovely blue eyes , hasn’t she?

  Prices keep going up , don’t they ?

  I’ve seen you before , haven’t I?

  Bill’s written a novell , hasn’t he?

  His mother ‘s very proud of him , isn’t she?

  The twins used to play rubby , don’t they?

  Tom might be at home now , doesn’t he?

  We must hurry , mustn’t we?

  You’d been there before , haven’t you?

  I’d like a drink, hadn’t I?

  Mary ought to cooked it for them , oughtn’t she?

  That was Ann on the phone , wasn’t Ann?

  The Smiths need two cars , don’t they?

  He used to eat raw fish ,doesn’t he?

  You’ll help me ,won’t you?

  There’ll be plenty for Bill, won’t there?

  You ‘d better wait for Bill , wouldn’t you?

  You’d come if I needed help, wouldn’t you?

  You’d come at short notice , wouldn’t you?

  VỚI DẠNG BÀI NÀY THÌ CHÚNG TA SẼ LẤY CHỮ ĐỨNG SAU DANH TỪ CỦA VẾ ĐẦU CHUYỂN THÀNH PHỦ ĐỊNH HAY NẾU NHƯ LÀ KHẲNG ĐỊNH THÌ SẼ ĐỔI LẠI THÀNH KHẲNG ĐỊNH CÒN LÀ ĐỘNG TỪ THƯỜNG THÌ LẤY TRỢ ĐỘNG TỪ BỎ VÔ THÔI SAU ĐÓ LẤY DANH TỪ GIUỮ NGUYÊN CÒN NẾU NHƯ LÀ TÊN THÌ XEM LÀI TRAI HAY GÁI RỒI THAY SHE HAY HE VÀO LÀ XONG

  ꧁๖ۣۜBĭɠ๖ۣۜPℓαү๖ۣۜBσү꧂

  0
  2022-05-06T17:22:44+00:00

  `1` . can’t they

  `2` . isn’t he

  `3` . didn’t he

  `4` . don’t they

  `5` . wasn’t he

  `6` . shouldn’t he

  `7` . couldn’t it

  `8` . isn’t he

  `9` . isn’t he

  `10` . won’t it

  `11` . doesn’t she

  `12` . doesn’t she

  `13` . don’t they

  `14` . haven’t I

  `15` . hasn’t he

  `16` . isn’t she

  `17` . didn’t they

  `18` . mightn’t he

  `19` . mustn’t we

  `20` . hadn’t you

  `21` . wouldn’t I

  `22` . oughtn’t she

  `23` . wasn’t she

  `24` . don’t they

  `25` . didn’t he

  `26` . won’t you

  `27` . will it

  `28` . hadn’t you

  `29` . wouldn’t you

  `30` . hadn’t you

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )