Môn Tiếng Anh Lớp 9 Thì hiện tại đơn khi nào thì thêm es và s ở động từ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Thì hiện tại đơn khi nào thì thêm es và s ở động từ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 2 tuần 2022-09-18T02:12:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T02:13:20+00:00

  -Thêm “es” vào sau động từ tận cùng bằng “o, x, ss, sh, ch”.

  -Động từ tận cùng bằng “nguyên âm + y”, đổi y thành i và thêm es.

  + VD: studies, finishes,…

  -Số còn lại, động từ sẽ thêm s vào sau.

  0
  2022-09-18T02:14:02+00:00

   Khi chia động từ ở hiện tại đơn, ta thêm “es” khi:

  – Có chủ ngữ là số ít: he, she, it

  – Có động từ có từ tận cùng là: O, S, CH, X, Z, SH. (Ông Sao CHiếu Xuống Zòng SHông.)

  – Khi động từ có từ tận cùng là y thì chuyển thành i rồi mới thêm es. 

  VD: study -> studies,…

  VD: He goes to school every morning Monday.

    Các số còn lại ở thì hiện tại đơn thêm s: 

  VD: She often plays badminton at school. 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )