Môn Tiếng Anh Lớp 9 This test (isnt easy )for me to do it A. Easy B. difficult C. Is difficult Đ .is easy Chọn dáp án đúng nhất

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 This test (isnt easy )for me to do it
A. Easy
B. difficult
C. Is difficult
Đ .is easy
Chọn dáp án đúng nhất Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bella 4 ngày 2022-05-09T13:53:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T13:54:09+00:00

  $#QLinkVN$

  This test _________ (isn’t easy) for me to do it
  A. Easy
  B. Difficult
  C. is difficult
  D. is easy

  Giải thích:

  “isn’t easy” có nghĩa là “không dễ, khó”

  Vậy có thể loại đi 2 đáp án là “easy” và “is easy” đi (vì đang phủ định từ “easy” mà chọn 2 đáp án này là chắc chắn sai). “Difficult” có nghĩa là “khó” nên giữ 2 đáp án còn lại để chọn.

  Mà từ “difficult” là 1 tính từ và câu sử dụng thì hiện tại đơn (theo gợi ý được cho là “isn’t”) nên chắc chắn từ “difficult” trên phải đi với $V_{tobe}$.

  “The test” là danh từ số ít nên $V_{tobe}$ thích hợp nhất là “is”.

  Vậy từ cần điền là “is difficult”. Chọn đáp án `C` nha.

  0
  2022-05-09T13:54:35+00:00

  This test (isn’t easy )for me to do it

  A. Easy

  B. difficult

  C. Is difficult = isn’t easy

  Đ .is easy

  Đáp án đúng nhất là đáp án C is difficult

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )