Môn Tiếng Anh Lớp 9 Unfortunately when I arrived, my friend ________ so we only had time for a few words. A. has just left B. was just leaving C. wou

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Unfortunately when I arrived, my friend ________ so we only had time for a few words.
A. has just left
B. was just leaving
C. would just leave
D. had just left Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aubrey 35 phút 2022-07-29T08:53:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T08:54:34+00:00

  Unfortunately when I arrived, my friend ________ so we only had time for a few words.

  A. has just left

  B. was just leaving

  C. would just leave

  D. had just left

  Công thức: When + S + Ved + O, S + had + PII + O

  Dùng trong trường hợp 2 hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau.

  0
  2022-07-29T08:55:28+00:00

  Unfortunately when I arrived, my friend ________ so we only had time for a few words.

  D.had just left

  CT : Hardly/ Scarely + had + S + PII (Past Participle)… when + S + V.ed: Vừa mới…. thì….

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )