Môn Tiếng Anh Lớp 9 viết lại câu (có cấu trúc hoặc công thức đi kèm càng tốt) y/c lm đúng 86. There was never any answer when we rang. => Every……………………………

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 viết lại câu (có cấu trúc hoặc công thức đi kèm càng tốt)
y/c lm đúng
86. There was never any answer when we rang.
=> Every……………………………………………………………………………………………
87. That’s an insulting name to use for him.
=> Don’t call……………………………………………………………………………………..
88. John asked if it was the blue one or the green she wanted.
=> Which…………………………………………………………………………………………..
89. She liked Paris very little, and Rome less.
=> She thought Rome………………………………………………………………………….
90. I can meet you if you arrive before eleven.
=> So………………………………………………………………………………………………..
91. They will catch all the prisoners again by tonight.
=> All the prisoners…………………………………………………………………………….
92. I’ve warned you not go to near that dog.
=> I’ve warned you about……………………………………………………………………
93. No, please don’t tell him.
=> I’d rather……………………………………………………………………………………….
94. Why don’t ask her yourself?
=> I suggest………………………………………………………………………………………. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Allison 2 tháng 2022-10-04T14:11:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. The answer

  86. Every time we rang, there was never any answer : Mỗi khi chúng tôi đổ chuông, không bao giờ có bất kỳ câu trả lời nào

  87. Don’t call him that insulting name : Đừng gọi anh ấy bằng cái tên xúc phạm

  88.  “Which one do you want, the blue one or the green one?” John asked : “Bạn muốn cái nào, màu xanh lam hay màu xanh lá cây?” John hỏi

  89. She thought Rome was even worse than Paris : Cô ấy nghĩ Rome thậm chí còn tệ hơn Paris

  90. So long as you arrive before 11, I can meet you : Chỉ cần bạn đến trước 11 giờ, tôi có thể gặp bạn

  91. All the  prisoners will be caught again by tonight : Tất cả các tù nhân sẽ bị bắt lại vào tối nay

  92. I’ve warned you about going near the dog : Tôi đã cảnh báo bạn về việc đến gần con chó

  93. I’d rather you didn’t tell him : Tôi thà rằng bạn không nói với anh ấy

  94. I suggest you ask her yourself : Tôi khuyên bạn nên tự hỏi cô ấy

  0
  2022-10-04T14:13:31+00:00

  86. Every time we rang, there was never any answer.

  87. Don’t call him that insulting name.

  88.  “Which one do you want, the blue one or the green one?” John asked.

  89. She thought Rome was even worse than Paris.

  90. So long as you arrive before 11, I can meet you.

  91. All the presoners  will be caught again by tonight.

  92. I’ve warned you about going near the dog.

  93. I’d rather you didn’t tell him.

  94. I suggest you ask her yourself.

  Chúc bạn hok tốt~~~

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )