Môn Tiếng Anh Lớp 9 Vietnamese people only eat dried candied fruit at Tet. -> Dried candied fruit ___________________________________ khoanh vào đáp án đún

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Vietnamese people only eat dried candied fruit at Tet.
-> Dried candied fruit
___________________________________
khoanh vào đáp án đúng
I have to do this job because I have no_____________. .
A. choose B. choice C. choosing D. chosen Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 12 tháng 2022-04-08T04:39:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T04:40:42+00:00

  Vietnamese people only eat dried candied fruit at Tet.
  -> Dried candied fruit is only eaten by Vietnamese people  at Tet.
  khoanh vào đáp án đúng
   I have to do this job because I have no_____________. .
  A. choose B. choice(n) sự lựa chọn C. choosing D. chosen

  #TIB

  0
  2022-04-08T04:40:50+00:00

  1: Dried candied fruit is only eaten by Vietnamese people at Tet

  *Đây là câu bị động của thì HTĐ

  => Form: S + V + O

  -> S + be + V_pp + by + O

  2: I have to do this job because I have no_____________.

  A. choose B. choice C. choosing D. chosen

  *”Choice”: (n): Sự lựa  chọn (Tôi phải làm công việc này vì tôi không còn sự lựa chọn nào hết)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )