Môn Tiếng Anh Lớp 9 We have expected we could try some local specialties in Sa Pa. Chuyển thành impersonal passive type2 (không phải loại dùng it)

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 We have expected we could try some local specialties in Sa Pa.
Chuyển thành impersonal passive type2 (không phải loại dùng it) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Everleigh 7 phút 2022-07-05T08:48:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T08:49:39+00:00

  We have expected we could try some local specialties in Sa Pa.

  → We have been expected to have tried some local specialties in Sa Pa.

  ⇒ bị động với “expected” thì HTHT:

  +) It + has been expected + that + S2 + V2 + O2

  +) S2 + have/has + been expected + to_V/to have V3/ed + O2

  * dùng to_V khi động từ trong mệnh đề ở thì TLĐ hoặc HTĐ

     dùng to have V3/ed khi động từ trong mệnh đề ở QKĐ hoặc HTHT

  * ở đây động từ trong mệnh đề là thì QKĐ ( “could” là V2 của “can” ) nên ta dùng to have V3/ed

  0
  2022-07-05T08:49:52+00:00

   We have expected we could try some local specialties in Sa Pa.

  → Some local specialties could be tried in Sa Pa as we have expected.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )