Môn Tiếng Anh Lớp 9 we …to nha trang a few times recently A are B were C have been D would have been 2 i advised paul …too much about the result of th

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 we …to nha trang a few times recently
A are B were C have been D would have been
2 i advised paul …too much about the result of the test
A not worrying B don’t worry C not to worry D not worry
LÀM + GIẢI THÍCH Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 12 phút 2022-09-19T04:40:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T04:42:30+00:00

  $#Sunz$

  `1. C` (thì HTHT)

  `DHNB: recently`

  `⇒` S+has/have+Vp2

  `2. C`

  `⇒` advise+SO+(not)to V

  $\text{#BTS}$

  0
  2022-09-19T04:42:32+00:00

  `1`. C have been ( recently: hiện tại hoàn thành )

  `->` Cấu trúc: S + have/has + Vpp

  Dịch: Chúng tôi đã đến Nha Trang một vài lần gần đây.

  `2`. C not to worry 

  `->` advise + SO + to V/ not to V: khuyên ai đó làm gì/ không làm gì

  Dịch: Tôi khuyên Paul không nên lo lắng quá nhiều về kết quả của bài kiểm tra.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )