Môn Tiếng Anh Lớp 9 What are you doing now chuyển bị động giải thích cách làm

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 What are you doing now
chuyển bị động
giải thích cách làm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Allison 9 tháng 2022-03-17T01:11:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-17T01:12:54+00:00

  What are you doing now

  → What is being done now ?

  vì thì quá khứ tiếp diễn chuẩn sang bị động sẽ có công thức như sau 

  S + am/is/are + V-ing + O

  → S + am/is/are + being + V(pii)

  tuanaanhgh@

  0
  2022-03-17T01:13:39+00:00

  What are you doing now

  → What is being done now ?

  vì thì hiện tại tiếp diễn chuẩn sang bị động sẽ có công thức như sau 

  S + am/is/are + V-ing + O

  S + am/is/are + being + P2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )