Môn Tin Học Lớp 10 Câu 1: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm: A. CPU, bộ nhớ trong/ ngoài, thiết bị và

Question

Môn Tin Học Lớp 10 Câu 1: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm:
A. CPU, bộ nhớ trong/ ngoài, thiết bị vào/ ra.
B. Bàn phím và con chuột.
C. Máy quét và ổ cứng.
D. Màn hình và máy in
Câu 2: Hãy chọn phương án đúng nhất: Hệ thống tin học gồm các thành phần:
A. Người quản lí, máy tính và Internet.
B. Sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm.
C. Máy tính, phần mềm và dữ liệu.
D. Máy tính, mạng và phần mềm.
Câu 3: Chọn phát biểu đúng hơn trong các câu sau:
A. Hệ nhị phân sử dụng các chữ số 1 và 2.
B. Hệ thập phân sử dụng các chữ số từ 0 đến 9 và A, B, C, D, E, F.
C. RAM là bộ nhớ trong, là nơi có thể ghi, xóa thông tin trong lúc làm việc.
D. ROM là bộ nhớ trong, là nơi có thể ghi, xóa thông tin trong lúc làm việc.
Câu 4: Chọn câu phát biểu đúng nhất trong các câu sau:
A. Các thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loa.
B. Các thiết bị ra gồm: bàn phím, màn hình, máy in.
C. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, máy quét (máy Scan).
D. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, màn hình.
Câu 5: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: Bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) bao gồm:
A. Thanh ghi và ROM C. ROM và RAM
B. Thanh ghi và RAM D. Cache và RAM
câu 6: hãy chọn phương án ghép đúng nhất: ROM là bộ nhớ dùng để
A. chứa hệ điều hành MS DOS
B. người dùng có thể xóa hoặc cài đặt chương trình vào
C. chứa các dữ liệu quan trọng
D. chứa các chương trình hệ thống được hãng sản xuấ cài đặt sẵn và người dùng thường không thay đổi được
Câu 7: Hãy chọn phát biểu sai trong các câu sau:
A. Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ lâu dài thông tin và hỗ trợ cho bộ nhớ trong.
B. Các thông tin lưu trữ trong bộ nhớ ngoài sẽ không mất khi tắt máy.
C. Thanh ghi là vùng nhớ đặt biệt được CPU sử dụng để lưu trữ tạm thời các lệnh và dữ liệu đang xử lí.
D. Bộ nhớ trong dùng để lưu trữ lâu dài các thông tin và hỗ trợ cho bộ nhớ ngoài
Câu 8: Dựa vào sơ đồ cấu trúc máy tính đã học, hãy cho biết quá trình xử lí thông tin thực hiện theo quy trình nào trong những quy trình dưới đây (hay thứ tự các thao tác ở phần khái niệm hệ thống tin học):
A. Xử lí thông tin à Xuất thông tin à Nhập: Lưu trữ thông tin.
B. Nhập thông tin à Xử lí thông tinà Xuất; Lưu trữ thông tin.
C. Nhập thông tin à Lưu thông tinà Xuất; Xử lí thông tin.
D. Xuất thông tin à Xử lí thông tinà Nhập; Lưu trữ thông tin.
Câu 9: Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra:
A. Máy chiếu. B. Màn hình C. Modem D. Webcam
Câu 10: Chọn phát biểu sai trong các câu sau:
A. Bộ nhớ ngoài sẽ bị mất khi tắt máy hay cúp điện đột ngột.
B. Bộ nhớ ngoài thường là đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa Compact.
C. CPU gồm hai bộ phận: Bộ điều khiển (CU – Control Unit) và bộ số học/ logic (ALU – Arithmetic / Logic Unit).
D. Phần cứng máy tính bao gồm: Bộ xử lí trung tâm (CPU), bộ nhớ trong/ ngoài, thiết bị vào/ ra. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melody 10 tháng 2022-08-12T10:46:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T10:48:25+00:00

  Câu 1: A. CPU, bộ nhớ trong/ ngoài, thiết bị vào/ ra.

  Câu 2: B. Sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm.

  Câu 3: C. RAM là bộ nhớ trong, là nơi có thể ghi, xóa thông tin trong lúc làm việc.

  Câu 4: C. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, máy quét (máy Scan).

  Câu 5: C. ROM và RAM

  Câu 6: D. chứa các chương trình hệ thống được hãng sản xuấ cài đặt sẵn và người dùng thường không thay đổi được.

  Câu 7: D. Bộ nhớ trong dùng để lưu trữ lâu dài các thông tin và hỗ trợ cho bộ nhớ ngoài.

  Câu 8: B. Nhập thông tin à Xử lí thông tinà Xuất; Lưu trữ thông tin.

  Câu 9: C. Modem

  Câu 10: A. Bộ nhớ ngoài sẽ bị mất khi tắt máy hay cúp điện đột ngột.

 1. @Young 

  Câu 1 : Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm:

  – A. CPU, bộ nhớ trong/ ngoài, thiết bị vào/ ra.

  Câu 2: Hãy chọn phương án đúng nhất: Hệ thống tin học gồm các thành phần:

  – B. Sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm.

  Câu 3: Chọn phát biểu đúng hơn trong các câu sau :

  – C. RAM là bộ nhớ trong, là nơi có thể ghi, xóa thông tin trong lúc làm việc.

  Câu 4: Chọn câu phát biểu đúng nhất trong các câu sau:

  – C. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, máy quét (máy Scan).

  Câu 5: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: Bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) bao gồm:

  – C. ROM và RAM

  Câu 6: hãy chọn phương án ghép đúng nhất: ROM là bộ nhớ dùng để

  – D. chứa các chương trình hệ thống được hãng sản xuấ cài đặt sẵn và người dùng thường không thay đổi được

  Câu 7: Hãy chọn phát biểu sai trong các câu sau:

  – C. Thanh ghi là vùng nhớ đặt biệt được CPU sử dụng để lưu trữ tạm thời các lệnh và dữ liệu đang xử lí.

  Câu 8: Dựa vào sơ đồ cấu trúc máy tính đã học, hãy cho biết quá trình xử lí thông tin thực hiện theo quy trình nào trong những quy trình dưới đây (hay thứ tự các thao tác ở phần khái niệm hệ thống tin học):

  – B. Nhập thông tin à Xử lí thông tinà Xuất; Lưu trữ thông tin.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )