Môn Tin Học Lớp 10 Lấy VD về 1 hệ thống máy tính đầy đủ bao gồm men, cpu, ram ổ cứng thiết bị nhập, thiết bị xuất và giải thích thông số của hai thiết bị

Question

Môn Tin Học Lớp 10 Lấy VD về 1 hệ thống máy tính đầy đủ bao gồm men, cpu, ram ổ cứng thiết bị nhập, thiết bị xuất và giải thích thông số của hai thiết bị bất kì Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 14 phút 2022-07-29T11:01:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T11:02:31+00:00

  Lấy VD về 1 hệ thống máy tính đầy đủ bao gồm men, cpu, ram ổ cứng thiết bị nhập, thiết bị xuất và giải thích thông số của hai thiết bị bất kì

  → Intel(R) Core(TM) i9-11900K CPU @ 5.3GHZ   5.3 GHz

  0
  2022-07-29T11:02:54+00:00

  Lấy VD về 1 hệ thống máy tính đầy đủ bao gồm men, cpu, ram ổ cứng thiết bị nhập, thiết bị xuất và giải thích thông số của hai thiết bị bất kì

  → $Intel(R) Core(TM) i9-11900K CPU @ 5.3GHZ   5.3 GHz$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )