Môn Tin Học Lớp 10 rong máy tính số 234,3432 được biểu diễn như thế nào dưới dạng dấu phẩy động A. 2.343432×10 +2 B. 2.343432×10 +3 C. 0.2343432×10

Question

Môn Tin Học Lớp 10 rong máy tính số 234,3432 được biểu diễn như thế nào dưới dạng dấu phẩy động
A.

2.343432×10 +2
B.

2.343432×10 +3
C.

0.2343432×10 +3
D.

0.2343432×10 +2
Số 1010110 2 được biểu diễn trong hệ cơ số 10 là:
A.

67
B.

45
C.

86
D.

76
Số 11A trong hệ hexa biến đổi sang hệ thập phân là số nào
A.

272
B.

14
C.

282
D.

170 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 5 tháng 2022-07-03T01:23:13+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T01:24:23+00:00

  1. 234,3432= 0,2343432×10³ –> Đ/A: C 

  2. $1010110_{2}$ = 1x$2^{6}$ + 0 x $2^{5}$ + 1 x $2^{4}$ + 0 x $2^{3}$ + 1 x 2² + 1 x2 + 0 x $2^{0}$ = 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 2 +0 = $86_{10}$ 

  –> Đ/A: C

  3. $11A_{16}$ = 1×16²  + 1 x16 + 10 x $16^{0}$ = 256+16+10 = $282_{10}$

  –> Đ/A : C      

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )