Môn Tin Học Lớp 11 Đề bài : cho xâu s1 = ‘ mon hoc lop 11 ‘ , xấu s2 = ‘ tin ‘ viết câu lệnh sử lí xâu để được xâu s = ‘ mon tin hoc lop 11 ‘

Question

Môn Tin Học Lớp 11 Đề bài : cho xâu s1 = ‘ mon hoc lop 11 ‘ , xấu s2 = ‘ tin ‘ viết câu lệnh sử lí xâu để được xâu s = ‘ mon tin hoc lop 11 ‘ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josie 4 tháng 2022-11-09T14:03:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T14:04:22+00:00

  var s,s1,s2:string;

  begin

   write (‘nhap s1,s2 ‘); readln(s1,s2);

  s:=s1;

  insert(s2,s1,5);

  write(s); readln end.

  0
  2022-11-09T14:04:31+00:00

  sử dụng lệnh insert(s1,S,so);

  TRONG ĐÓ

   s1:mảng cần chèn

  S:mảng được chèn

  so:vị trí được chèn trong mảng

  bài làm

  var s1,s2:string;

  begin

   s1:=’ mon hoc lop 11 ‘;

  s2:=’tin ‘;

   insert(s1,s2,5);

   writeln(s2);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )