Môn Tin Học Lớp 11 Đoạn chương trình sau giải bài toán gì? M:=a[1]; For i:=2 to n do If a[i] < M then M := M else M := a[i]; Select one: a. So sánh các số

Question

Môn Tin Học Lớp 11 Đoạn chương trình sau giải bài toán gì?
M:=a[1];
For i:=2 to n do If a[i] < M then M := M else M := a[i]; Select one: a. So sánh các số trong dãy với số đầu tiên b. Đáp án khác c. Tìm số nhỏ nhất của dãy số d. Tìm số lớn nhất của dãy số Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ivy 1 tuần 2022-01-11T02:06:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-11T02:07:50+00:00

  Chọn câu D. Tìm số lớn nhất của dãy số.

  0
  2022-01-11T02:08:17+00:00

  Câu c:

  Cho Dãy A gồm 4 số [ 1; 5;6;0]

  M:= a [1] => M =1 

  Bắt đầu chạy chương trình

  Lần 1 :

  i:= 2 

  NẾU a [2] < M thì M:=a [i]

  Lúc này a [2]= 5 ;M = 1 không thỏa mãn điều kiện không thực hiện lệnh.

  Lần 2:

  I:=[3]

  NẾU a [3] < M thì M:=a [i]

  Lúc này a [3]= 6 ;M = 1 không thỏa mãn điều kiện không thực hiện lệnh.

  Lần 3 :

  I:=4 

  NẾU a [4] < M thì M:=a [i]

  Lúc này a [4]= 0 ;M = 1 . thỏa mãn điều kiện. Thực hiện lệnh M:=a [1] . M:= 0 .

  Vậy số nhỏ nhất là 0

  * cây lệnh này

  For i:=2 to n do If a[i] < M then M := M else M := a[i]; 

  Sau then Là M:=a [i] luôn không cần else.

  *^ Câu d làm giống câu c chỉ thay “< ” BẰNG ” >”

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )