Môn Tin Học Lớp 11 Hằng là gì? Viết cấu trúc của khai báo biển trong Pascal và lấy ví dụ minh họa

Question

Môn Tin Học Lớp 11 Hằng là gì? Viết cấu trúc của khai báo biển trong Pascal và lấy ví dụ minh họa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Natalia 4 tháng 2022-01-14T04:52:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T04:53:43+00:00

  The best of team – Sakura

  – Hằng là đại lượng có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình

  – Cấu trúc :

     Const tên hằng = giá trị

  – Ví dụ minh họa :

      Const pi = 3,14

  0
  2022-01-14T04:54:03+00:00

  Hằng là một đại lượng trong tin học chắc chắn có giá trị không đổi trong chương trình!

  khai báo biến mảng:

    Var <tên biến mảng>: array[<giá trị đầu>..<giá trị cuối>] of <kiểu dữ liệu>;

  – Trong đó chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số nguyên thỏa mãn chỉ số đầu nhỏ hơn chỉ số cuối và kiểu dữ liệu có thể là integer hoặc real.

  Vd: var chieucao:array[1..50] of real;

  chúc bạn học tốt

  mon-tin-hoc-lop-11-hang-la-gi-viet-cau-truc-cua-khai-bao-bien-trong-pascal-va-lay-vi-du-minh-hoa

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )