Môn Tin Học Lớp 11 nhập từ bàn phím các số thực a b c d và x tính và đưa ra màn hình giá trị biểu thức ax^3+bx^2+cx+d

Question

Môn Tin Học Lớp 11 nhập từ bàn phím các số thực a b c d và x tính và đưa ra màn hình giá trị biểu thức ax^3+bx^2+cx+d Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 5 tháng 2022-06-30T10:35:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T10:37:06+00:00

  program tinh;
  uses crt;
  var a, b, c, d, x : real;
  begin
  clrscr;
  write(‘nhap lan luot a, b, c, d, x :’); readln(a, b, c, d, x);
  writeln(‘gia tri cua bieu thuc la :’, a*x*x*x + b*x*x + c*x + d:8:2);
  readln
  end.

  0
  2022-06-30T10:37:46+00:00

  #include <bits/stdc++.h>
  #define ll long long
  using namespace std;

  int main()
  {
      ll a, b, c, d, x;
      cin>>a>>b>>c>>d>>x;
      cout<<a*x*x*x + b*x*x + c*x + d;                //là vết theo kiểu của lập trình
  }

  Nếu bạn thấy bài viết của mik hay và bổ ích thì bạn cho mik 5 sao+cảm ơn và câu trả lời hay nhất nhé! Mik cảm ơn bạn!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )