Môn Tin Học Lớp 11 Phép so sánh chuỗi s1 = ‘Hoa hoc tro’ và chuỗi s2 = ‘Hoa hoc Tro’ nhận kết quả nào? A. s1 = s2 B. s1 > s2 C. s1 < s2 D. s1 < > s2

Question

Môn Tin Học Lớp 11 Phép so sánh chuỗi s1 = ‘Hoa hoc tro’ và chuỗi s2 = ‘Hoa hoc Tro’ nhận kết quả nào?
A. s1 = s2
B. s1 > s2
C. s1 < s2 D. s1 < > s2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 4 tháng 2022-01-06T17:37:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T17:38:45+00:00

  Đáp án B là đáp án đúng nhất

  Chúc bn lm bài may mắn ????

  0
  2022-01-06T17:39:00+00:00

  Đáp án: B. s1 > s2

  Giải thích các bước giải:

  Phép so sánh chuỗi s1 = ‘Hoa hoc tro’ và chuỗi s2 = ‘Hoa hoc Tro’ nhận kết quả  s1 > s2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )