Môn Tin Học Lớp 12 Khi tạo tên Trường, nếu ta không chọn kiểu dữ liệu cho trường thì access sẽ gắn dữ liệu nhằm định cho trường đó là kiểu?

Question

Môn Tin Học Lớp 12 Khi tạo tên Trường, nếu ta không chọn kiểu dữ liệu cho trường thì access sẽ gắn dữ liệu nhằm định cho trường đó là kiểu? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Gabriella 4 tháng 2022-01-13T15:49:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Khi tạo tên Trường, nếu ta không chọn kiểu dữ liệu cho trường thì access sẽ gắn dữ liệu nhằm định cho trường đó là kiểu text.

  0
  2022-01-13T15:50:56+00:00

  Giới thiệu các kiểu dữ liệu và thuộc tính trường

  Mọi bảng trong Access đều được tạo thành từ các trường. Các thuộc tính của một trường mô tả đặc điểm và hành vi dữ liệu được thêm vào trường đó. Kiểu dữ liệu của trường là thuộc tính quan trọng nhất vì kiểu dữ liệu xác định loại dữ liệu trường có thể lưu trữ. Bài viết này mô tả các kiểu dữ liệu và các thuộc tính trường khác sẵn dùng trong Access, đồng thời, bao gồm thông tin bổ sung trong mục tham chiếu kiểu dữ liệu chi tiết.

  Các kiểu dữ liệu có vẻ dễ gây nhầm lẫn, ví dụ: nếu kiểu dữ liệu của trường là Văn bản, trường có thể lưu trữ dữ liệu, gồm văn bản hoặc ký tự số. Tuy nhiên, trường có kiểu dữ liệu là Số sẽ chỉ có thể lưu trữ dữ liệu số. Vì vậy, bạn phải biết những loại thuộc tính được dùng với từng kiểu dữ liệu.

  Kiểu dữ liệu của trường sẽ xác định nhiều chất lượng trường quan trọng khác, như những điều sau:

  Kiểu dữ liệu của trường có thể được xác định trước hoặc bạn sẽ chọn kiểu dữ liệu tùy theo cách bạn tạo trường mới. Ví dụ: nếu bạn tạo trường từ dạng xem Biểu dữ liệu và:

  Đầu Trang

  Thời điểm sử dụng những kiểu dữ liệu

  Suy nghĩ về kiểu dữ liệu của trường như một tập hợp chất lượng áp dụng cho mọi giá trị nằm trong trường. Ví dụ: những giá trị được lưu trữ trong trường Văn bản chỉ có thể bao gồm chữ cái, số và tập hợp giới hạn các ký tự dấu câu, đồng thời, một trường Văn bản chỉ có thể chứa tối đa 255 ký tự.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )