Môn Tin Học Lớp 3 Cho xin cách lập bảng trong latex nhé.

Question

Môn Tin Học Lớp 3 Cho xin cách lập bảng trong latex nhé. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Clara 1 năm 2022-01-13T11:05:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T11:06:33+00:00

  Công thức bảng latex : 

  begin {array} {| c | c |} \ hline … & … & … \\\ hline … & … & … \\\ hline … & … & … \\\ hline \ end {array}

  Bạn thêm \ vào đầu là lập được bảng latex rồi nha .

  Hoặc bạn thêm \ vào đầu rồi thêm $ vào 2 đầu .

  Kết quả :

  \begin{array}{|c|c|}\hline …&…&…\\\hline …&…&…\\\hline …&…&…\\\hline \end{array}

  $\begin{array}{|c|c|}\hline …&…&…\\\hline …&…&…\\\hline …&…&…\\\hline \end{array}$

  0
  2022-01-13T11:06:41+00:00

  Bạn sử dụng lệnh : 

  begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{}&\text{}&\text{}\\\hline \text{}&\text{}&\text{}\\\hline \text{}&\text{}&\text{}\\\hline \text{}&\text{}&\text{}\\\hline \text{}&\text{}&\text{}\\\hline\end{array}

  Sau đó thêm dấu \ ở đầu.

  VD :

  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{}&\text{}&\text{}\\\hline \text{}&\text{}&\text{}\\\hline \text{}&\text{}&\text{}\\\hline \text{}&\text{}&\text{}\\\hline \text{}&\text{}&\text{}\\\hline\end{array}

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )