Môn Tin Học Lớp 4 Câu 2. Trong phần mềm Logo, câu lệnh: LT 90 BK 100, Rùa sẽ thực hiện hành động: (0,5 điểm) A. quay phải 90 độ, đi lùi 100 bước B. quay

Question

Môn Tin Học Lớp 4 Câu 2. Trong phần mềm Logo, câu lệnh: LT 90 BK 100, Rùa sẽ thực hiện hành động: (0,5 điểm)
A. quay phải 90 độ, đi lùi 100 bước
B. quay phải 90 độ, tiến về trước 100 bước
C. quay trái 90 độ, đi lùi 100 bước
D. quay trái 90 độ, tiến về trước 100 bước
Câu 3. Trong phần mềm Logo, câu lệnh có thể thực hiện được là: (0,5 điểm)
A. RePeaT 3 [FD 120 rt 120]
B. REPEAT 4 {FD 100 RT 90}
C. REPEAT 4 [FD 100, RT 90]
D. REPEAT 3 [FD 100; RT 120]
Câu 4. Trong phần mềm Logo, đáp án đúng của câu lệnh Logo bên dưới là:
PR 3 + 2 * 5 (0,5 điểm
A. 25
B. 13
C. 6
D. 10 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josie 2 tháng 2022-10-04T09:00:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T09:02:19+00:00

  2. C

  3. A

  4. B

  0
  2022-10-04T09:02:20+00:00

  Câu 2: C. quay trái 90 độ, tiến về trước 100 bước

  Câu 3: A. RePeaT 3 [FD 120 rt 120]

  Câu 4: B. 13

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )