Môn Tin Học Lớp 4 Để vẽ hình vuông trong phần mềm Logo, em dùng câu lệnh nào? A.FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 10

Question

Môn Tin Học Lớp 4 Để vẽ hình vuông trong phần mềm Logo, em dùng câu lệnh nào?
A.FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 hoặc (Repeat 4[fd 100 rt 90
B.Repeat 3[fd 100 rt 90]
C.Repeat 5[ fd 100 rt 60]
D.Repeat 4[ fd 100 rt 120] Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tin-hoc-lop-4-de-ve-hinh-vuong-trong-phan-mem-logo-em-dung-cau-lenh-nao-a-fd-100-rt-90-fd-10

in progress 0
Parker 10 phút 2022-09-20T09:15:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-20T09:17:15+00:00

  Để vẽ hình vuông trong phần mềm Logo, em dùng câu lệnh nào?

  → Đáp án : A.

  FD 100 : Đi thẳng 100 bước 

  RT 90 : Rẽ phải 90 độ

  Repeat 4[fd 100 rt 90] : Lặp lại 4 lần FD 100 và RT 90

  0
  2022-09-20T09:17:37+00:00

  Đáp án:

  A. FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90

      hoặc Repeat 4[fd 100 rt 90]

  Giải thích:

  FD: đi thẳng

  RT: rẽ phải

  Repeat 4[fd 100 rt 90]: lặp lại 4 lần đi thẳng và rẽ phải

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )