Môn Tin Học Lớp 4 Trong phần mềm LOGO: –.để nhấc bút, Rùa không vẽ nữa. –..để hạ bút,Rùa tiếp tục vẽ. –…để Rùa ẩn mình. =để Rùa hiệ

Question

Môn Tin Học Lớp 4 Trong phần mềm LOGO:
-…..để nhấc bút, Rùa không vẽ nữa.
-……để hạ bút,Rùa tiếp tục vẽ.
-…….để Rùa ẩn mình.
-……..để Rùa hiện hình.
-……….để thoát khỏi chương trình LOGO. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 8 phút 2022-08-06T19:31:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-06T19:32:24+00:00

  @Sim

  Trong phần mềm LOGO:

  -PU để nhấc bút, Rùa không vẽ nữa.

  -PD để hạ bút,Rùa tiếp tục vẽ.

  -HT để Rùa ẩn mình.

  -ST để Rùa hiện hình.

  -Bye để thoát khỏi chương trình LOGO.

 1. -…PU..để nhấc bút, Rùa không vẽ nữa.

  -….PD..để hạ bút,Rùa tiếp tục vẽ.

  -….HT…để Rùa ẩn mình.

  -…ST…..để Rùa hiện hình.

  -…Bye…….để thoát khỏi chương trình LOGO.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )