Môn Tin Học Lớp 5 Giải giúp em , em cần gấp

Question

Môn Tin Học Lớp 5 Giải giúp em , em cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tin-hoc-lop-5-giai-giup-em-em-can-gap

in progress 0
Katherine 2 tháng 2022-09-25T05:47:46+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T05:49:34+00:00

  Câu 1 

  – ForwarD n ( FD n )=>Hành động rùa : Tiến về trước n Bước

  – BacK n ( BK n )=>Hành động rùa : Lùi lại sau n bước

  – RighT k ( RT ) =>Hành động rùa  : quay phải 80 độ

  – LefT k ( LT k ) =>Hành động rùa  : quay trái k độ

  – PenUp ( PU ) =>Hành động rùa : nhấc bút

  – PenDown ( PD )=>Hành động rùa : Hạ bút

  – ClearScreen ( CS )=>Hành động rùa : về vị trí suất phát xóa toàn bộ sân chơi

  – Clean=>Hành động rùa : xóa màn hình rùa vẫn ở vị trí hiện tại

  – HiedTurtle ( HT )=>Hành động rùa : rùa ẩn mình

  – ShowTurtle ( ST )=>Hành động rùa : rùa hiện hình

  – Home=>Hành động rùa  về vị tri xuất phát

  – Bye : thoát khỏi trương trình logo

  Câu 2

  Cấu tạo :

  Repeat_(n)_[(các lệnh lặp lại)]

  => rùa sẽ lặp lại n lần các lệnh dặt trong cặp dấu […]

  Câu 3

  lệnh :

  REPEAT 12 [FD 100 RT 60 ]

  mon-tin-hoc-lop-5-giai-giup-em-em-can-gap

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )