Môn Tin Học Lớp 5 Tạo thư mục riêng tên em nằm trong thư mục lớp em trên ổ đĩa D

Question

Môn Tin Học Lớp 5 Tạo thư mục riêng tên em nằm trong thư mục lớp em trên ổ đĩa D Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 2 ngày 2022-01-14T12:52:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T12:53:43+00:00

  B1: vào vào My computer

  B2: và0 ổ đĩa D

  B3:kích chuột phải

  B4:chọn new → new folder

  B5: nhập tên bạn cần ghi

  0
  2022-01-14T12:54:30+00:00

  Bước 1: vào My computer (tùy theo lưu trữ trong máy tính)

  Bước 2: chọn CD Drive (D:) (hay gọi là ổ đĩa D)

  Bước 3: chọn New folder(hoặc nháy chuột phải chọn New → New folder)

  Bước 4: chỉnh sửa tên.

  Vì không có ổ đĩa D nên làm trên cái khác nhé (mẫu hình)

  mon-tin-hoc-lop-5-tao-thu-muc-rieng-ten-em-nam-trong-thu-muc-lop-em-tren-o-dia-d

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )