Môn Tin Học Lớp 5 Viết câu lệnh ve Cờ đo Sao vang thêm chữ tôi yêu việt nam trong logo! Giúp chiều nay mình thi chu đó

Question

Môn Tin Học Lớp 5 Viết câu lệnh ve Cờ đo Sao vang thêm chữ tôi yêu việt nam trong logo! Giúp chiều nay mình thi chu đó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sarah 4 tháng 2022-11-09T05:35:00+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T05:36:51+00:00

  Cờ đỏ
  Setpencorlor chọn màu đỏ
  Screencorlor chọn màu đỏ
  Fd 50. rt 90. fd 100. rt 90. fd 50. rt 90. fd 100. Rt 90
  Pu
  Fd 25 rt 90 fd 50
  Fill
  Sao vàng
  Setpencorlor chọn màu vàng
  Repeat 5 [fd 50 rt 144]

  Xin hay nhất!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )