Môn Tin Học Lớp 5 Viết thủ tục để vẽ hình lục giác có bông tuyết ở mỗi góc

Question

Môn Tin Học Lớp 5 Viết thủ tục để vẽ hình lục giác có bông tuyết ở mỗi góc Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 2 ngày 2022-01-14T11:26:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T11:27:37+00:00

   Nhóm lệnh về rùa và vị trí rùa.

  HT ẩn rùa, không thấy hình tam giác (Rùa) trên sân chơi nữa.

  ST hiện rùa.

  SETPOS [Tọa-độ-X Tọa-độ-Y] đưa rùa tới vị trí X,Y. Chú ý nếu rùa đang ở chế độ Pen down thì nó sẽ tạo thành đường đi. Lệnh SETXY x y cũng có chức năng tương tự.

  SETX x di chuyển rùa theo cột x (x>0 qua phải, x<0 qua trái) rùa giữ nguyên hướng.

  SETY y di chuyển rùa lên nếu y>0, xuống nếu y<0
  Xcor cho biết vị trí tọa độ x của rùa trên sân chơi
  Ycor cho biết vị trí tọa độ x của rùa trên sân chơi

  POS cho ta biết vị trí hiện tại của rùa.

  CS Xóa sân chơi đưa rùa về vị trí ban đầu(0,0), nếu có nhiều rùa thì xóa luôn chỉ để lại 1 rùa.
  CLEAN Xóa hết các nét vẽ trên sân chơi, rùa giữ nguyên vị trí.

  HOME Đưa rùa về vị trí ban đầu (0,0).

  HEADING Cho biết rùa đang xoay ở vị trí bao nhiêu (0 đến 360)
  SetHeading Quay rùa về góc dộ nào đó
  TOWARDS tọa độ x tọa độ y Quay đầu rùa về hướng tọa độ xy
  DISTANCE x y  đo khoảng cách từ vị trí hiện tại tới tọa độ x y

  0
  2022-01-14T11:28:18+00:00

  Thủ tục bông hoa tuyết

  to bonghoatuyet

  SETPENCOLOR 4

  REPEAT 8[FD 50 REPEAT 8[canhhoatuyet] BK 50 RT 60]

  Mong bn cho mk ctlhn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )