Môn Tin Học Lớp 6 1. Thông tin là gì? thế nào là vật mang tin? con người thu nhận thông tin bằng cách nào? xử lí thoogn tin là gì? 2. Lưu trữ thông tin l

Question

Môn Tin Học Lớp 6 1. Thông tin là gì? thế nào là vật mang tin? con người thu nhận thông tin bằng cách nào? xử lí thoogn tin là gì?
2. Lưu trữ thông tin là gì? dữ liệu là gì? trao đổi thông tin là gì? cho ví dụ minh họa?
3. cho ví dụ một số thiết bị số thông dụng. cho ví dụ máy tính đã thay đổi cách thức và chất lượng hoạt động thông tin của con người. hãy nêu những hạn chế của máy tính hiện nay và khả năng của máy tính trong tương lai?
4. Bit là gì? kí hiệu của bit? trogn máy tính mỗi kí tự được biểu diễn như thế nào?
5. số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh, số hóa dữ liệu là gì? có những cách biểu diễn thông tin nào trong máy tính?
6. dữ liệu trong máy tính là gì? nêu các bước xử lí thông tin trong máy tính?
7. byte là gì? dung lượng lưu trữ là gì? em hãy nêu các bội của số byte là gì? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rylee 5 tháng 2022-07-03T06:16:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-07-03T06:17:37+00:00

  1. thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết cho ta về thế giới xung quanh và về chính mình

  vật mang tin là: là vật, phương tiện mang lại cho con người thông tin.

  con người thu nhận thông tin bằng cách sử dụng các giác quan 

  xử lý thông tin là từ những dữ liệu vừa thu nhận đc, kết hợp hiểu biết từ đã có từ trc để ra những thông tin mới có ích.

  2. lưu trữ thông tin là hoạt động đưa thông tin vào vật mang tin

  Dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự

  trao đổi thông tin là nghĩa là thông báo cho họ biết thông tin cần trao đổi và nhận lại các thông tin phản hồi từ người được thông báo

  ví dụ: gửi thông tin tới bên nhận và nhận thông tin từ bên gửi

  3. Bàn phím, chuột, bảng chạm, bút chạm, màn hình cảm ứng, cần điều khiển,…

  câu tiếp mình chịu

  4. bit là đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn và lưu trữ thông tin 

  kí hiệu của bit là: 0 và 1

  Mỗi bit là một chữ số nhị phân 0 hoặc 1, đồng thời thể hiện một trong hai trạng thái tắt hoặc mở tương ứng của cổng luận lí nằm trong mạch điện tử. Kí hiệu của Bit là chữ “b”

  5. Thông thường, các dữ liệu dạng chữ, hình ảnh, âm thanh… … Quá trình chuyển các dạng dữ liệu truyền thống như các bản viết tay, bản in trên giấy, hình ảnh… sang chuẩn dữ liệu trên máy tính và được máy tính nhận biết được gọi là số hoá dữ liệu.

  câu sau mình cx k bt

  6. Dữ liệu là một tập hợp các dữ kiện, chẳng hạn như số, từ, hình ảnh, nhằm đo lường, quan sát hoặc chỉ là mô tả về sự vật.

  các bước xử lý thông tin trg máy tính:

  Xử lý đầu vào -> Xử lý dữ liệu -> Xử lý đầu ra

  7. Byte là đơn vị dùng để lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ của máy tính

  các bội của byte là: KB (Kilobyte), MB (Megabyte), GB (Gigabyte), TB (Terabyte).

  0
  2022-07-03T06:17:56+00:00

  1.

  – Thông tin là: điều mà người ta đánh giá hoặc nói đến; là tri thức, tin tức” theo từ điển Oxford English Dictionary, từ điển khác thì đơn giản đồng nhất thông tin với kiến thức “Thông tin là điều mà người ta biết” hoặc “thông tin là sự chuyển giao tri thức làm tăng thêm sự hiểu biết của con người”.

  – Vật mang tin : các phương tiện lưu giữ và truyền đạt tri thức và thông tin trên mọi chất liệu từ khi có chữ viết đến nay (đất nung, đá, vỏ, lá cây, lụa, mai rùa, tre, giấy…).  phương tiện vật chất dùng để lưu giữ thông tin gồm giấy, phim, băng từ, đĩa từ, đĩa quang và các vật mang tin khác. …

  – con người thu nhận thông tin bằng cách :

   +Ví dụ 2: Khi nghe thấy tiếng trống trường báo vào lớp thì các học sinh đang chơi ngoài sân trường vào lớp ổn định chỗ ngồi chuẩn bị học môn học kế tiếp.

  +Ở ví dụ trên chúng ta đã thu nhận thông tin bằng cách nghe các thông tin từ tiếng trống trường báo vào lớp.

  Xử lí thông tin là: Xử lý thông tin là sự thay đổi (xử lý) thông tin theo bất kỳ cách nào mà người quan sát có thể phát hiện được. Như vậy, đây là một quá trình mô tả mọi thứ xảy ra (thay đổi) trong vũ trụ, từ sự sụp đổ của một tảng đá (thay đổi vị trí) đến việc in một tệp văn bản từ hệ thống máy tính kỹ thuật số. Trong trường hợp sau, bộ xử lý thông tin (máy in) đang thay đổi hình thức trình bày của tệp văn bản đó (từ dạng byte thành các con chữ/hình ảnh).

  2.

  – (lưu trữ) thông tin (dữ liệu) trong một phương tiện lưu trữ. DNA và RNA, chữ viết tay, đĩa than, băng từ và đĩa quang là các ví dụ về phương tiện lưu trữ. Ghi âm được thực hiện bởi hầu như bất kỳ dạng năng lượng.

   

  -Trao đổi thông tin nghĩa là thông báo cho họ biết thông tin cần trao đổi và nhận lại các thông tin phản hồi từ người được thông báo. Hầu hết trong các doanh nghiệp thông tin trao đổi chỉ dừng lại ở thông báo mà chưa có cơ chế rõ ràng trong việc nhận lại các thông phản hồi này.

   

  -Nói chung, dữ liệu bao gồm những mệnh đề phản ánh thực tại. Một phân loại lớn của các mệnh đề quan trọng trong thực tiễn là các đo đạc hay quan sát về một đại lượng biến đổi. Các mệnh đề đó có thể bao gồm các số, từ hoặc hình ảnh.

  4. Bit viết tắt của Binary digIT là đơn vị thông tin. Một bit chỉ có thể nhận và hiểu được 2 giá trị, có thể là: đúng hoặc sai, bật hoặc tắt, có hoặc không. Nhưng thông thường, nó được coi là 0 hoặc 1.

  Mỗi bit là một chữ số nhị phân 0 hoặc 1, đồng thời thể hiện một trong hai trạng thái tắt hoặc mở tương ứng của cổng luận lí nằm trong mạch điện tử. Kí hiệu của Bit là chữ “b” (không viết hoa).

  Vì trong máy tính đều có những dãy bit để biểu diễn kí tự trên màn hình

  5. Thông thường, các dữ liệu dạng chữ, hình ảnh, âm thanh… … Quá trình chuyển các dạng dữ liệu truyền thống như các bản viết tay, bản in trên giấy, hình ảnh… sang chuẩn dữ liệu trên máy tính và được máy tính nhận biết được gọi là số hoá dữ liệu.

  xin lỗi bạn nha mik chỉ bt lm mấy câu ở trên thôi nhé.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )