Môn Tin Học Lớp 6 Câu 1. Theo em, Windows XP là phần mềm: A. Ứng dụng B. Chơi game C. Gõ văn bản D. Hệ thống Câu 2. Thông tin trong máy tính biể

Question

Môn Tin Học Lớp 6 Câu 1. Theo em, Windows XP là phần mềm:
A. Ứng dụng B. Chơi game C. Gõ văn bản D. Hệ thống
Câu 2. Thông tin trong máy tính biểu diễn dưới dạng:
A. Âm thanh B. Hình ảnh C. Dãy bit D. Văn bản
Câu 3. Khi một thư mục chứa các thư mục bên trong, thư mục ngoài gọi là gì?
A. Thư mục mẹ B. Thư mục con C. Tệp tin D. Thư mục gốc
Câu 4. Để tắt nguồn điện máy tính ta chọn vào nút lệnh nào sau đây?
A. Start/ Sleep B. Start/ Shut down C. Start/ Restart D. Start/ Sign Out
II. Ghép các câu ở hai cột để có câu đúng:
A B
1.Chương trình a. Là nơi lưu trữ các chương trình và dữ liệu
2. Bộ nhớ b. Là các chương trình chạy trên máy tính
3. Phần mềm c. Là thành phần chính của bộ nhớ trong
4. RAM d. Là tập hợp các câu lệnh
III. Hãy điền Đ vào ô nếu đáp án đúng và điền S vào ô nếu đáp án sai:
Đúng Sai
a. Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ
b. Trong một thư mục có thể tồn tại hai tệp tin hoặc hai thư mục có tên giống nhau
c. Thư mục gốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong đĩa
d. Các tệp văn bản có thể là: bản nhạc, bài hát, . . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 1 năm 2022-04-07T18:12:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T18:13:36+00:00

  1. D                                              II.1.d

  2.C                                                   2.a 

  3.D                                                   3.b

  4.A                                                    4.d   

  III.

  a,Đ

  b,S

  c,Đ

  d,Đ

  0
  2022-04-07T18:13:56+00:00

  I

  Câu 1.D

  Câu 2.D

  Câu 3.A

  Câu 4.B

  II

  1.b        3.c

  2.a        4.d

  III

  a.Đúng

  b.Sai

  c.Đúng

  d.Đúng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )