Môn Tin Học Lớp 6 Câu 1. Thông tin sau khi đã xử lý gọi là A. Thông tin vào. C. Thông tin lên Câu 2. Máy tính kết nối với nhau để A. Chia sẻ các thiết bị

Question

Môn Tin Học Lớp 6 Câu 1. Thông tin sau khi đã xử lý gọi là
A. Thông tin vào. C. Thông tin lên
Câu 2. Máy tính kết nối với nhau để
A. Chia sẻ các thiết bị. C. Trao đổi dữ liệu,
Câu
B. Thông tin ra D. Thông tin xuống.
B. Tiết kiệm điện D. Thuận lợi cho việc sửa chữa
3. Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng
A Dãy lục phân
C. Day Mb
Câu 4 Thông tin là gì?
A. Các văn bản và số liên
B. Những gỉ đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và vể
chính bản thân mình
Văn bản. ảnh, âm than
D. Hình ảnh, âm thanh tệp tin
Câu 5: Công cụ nào sau
A Giấy trường
đây không phải B. Cuộn phim
B. Day bit
D. KB.
vật mang tin? C. Thẻ nhớ
D
Câu 6. Thủ tự các hoạt động của quá trình xử lý thông tin bao gồm:
A. Thu nhân, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin B. Thu nhận, xử lý. lưu trữ và truyền thông tin. C. Thu nhân. xử lý, truyền thông tin và hưu trữa
D. Xử lý, thu nhân, lưu trữ và truyền thông tin.
Câu 7 Chức năng của bộ nhớ máy tính là
A. Thu nhận thông tin
C. Lư trữ thông tin
B. Hiển thị thông tin
D. Xử lý thông tin
Câu 8: Máy tỉnh xử dụng dãy bit để làm gì
A. Biểu diễn các số
C. Biểu diễn văn bản
Cân 9 Dãy bit là gì:
B. Biểu diễn hinh ảnh âm thanh
D. Biểu diễn số hình ảnh âm thanh
Cái
trống
A. Là dãy những kí hiệu là 0 và 1
B. Là âm thanh phát ra từ máy tính.
C. Là một dãy chỉ gồm chữ số 2 D. Là dãy những chữ số từ 0 đến 9 Câu 10 Máy tính gồm có bao nhiêu thành phần để thực hiện
xử lý thông tin
A. 2
được các hoạt động
D. 5
não của con người?
D. CPU
B. 3
C. 4
Câu 11: Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ
A Màn hình B. Chuột
C. Bàn phím
Câu 12 Thông tin khi đưa vào máy tính cần được biển đổi thành B. Văn bản
A. Day bit
Câu 13. Thông tin là gì?
C Hình ảnh D. Âm thanh
A. Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện) B. Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về chính con người.
C. Cả 2 cầu A và B đúng
D. Cả 2 câu A và B sai
Câu 14. Bộ nhỏ bao gồm
A Chuột, bản phim
Fismann Aisi tha nh
до
B. Min hình, máy in Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 1 tuần 2022-05-07T05:45:10+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-05-07T05:46:48+00:00

    Câu 1. Thông tin sau khi đã xử lý gọi là A. Thông tin vào. C. Thông tin lên Câu 2. Máy tính kết nối với nhau để A. Chia sẻ các thiết bị. C. Trao đổi dữ liệu, Câu B. Thông tin ra D. Thông tin xuống. B. Tiết kiệm điện D. Thuận lợi cho việc sửa chữa 3. Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng A Dãy lục phân C. Day Mb Câu 4 Thông tin là gì? A. Các văn bản và số liên B. Những gỉ đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và vể chính bản thân mình Văn bản. ảnh, âm than D. Hình ảnh, âm thanh tệp tin Câu 5: Công cụ nào sau A Giấy trường đây không phải B. Cuộn phim B. Day bit D. KB. vật mang tin? C. Thẻ nhớ D Câu 6. Thủ tự các hoạt động của quá trình xử lý thông tin bao gồm: A. Thu nhân, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin B. Thu nhận, xử lý. lưu trữ và truyền thông tin. C. Thu nhân. xử lý, truyền thông tin và hưu trữa D. Xử lý, thu nhân, lưu trữ và truyền thông tin. Câu 7 Chức năng của bộ nhớ máy tính là A. Thu nhận thông tin C. Lư trữ thông tin B. Hiển thị thông tin D. Xử lý thông tin Câu 8: Máy tỉnh xử dụng dãy bit để làm gì A. Biểu diễn các số C. Biểu diễn văn bản Cân 9 Dãy bit là gì: B. Biểu diễn hinh ảnh âm thanh D. Biểu diễn số hình ảnh âm thanh Cái trống A. Là dãy những kí hiệu là 0 và 1 B. Là âm thanh phát ra từ máy tính. C. Là một dãy chỉ gồm chữ số 2 D. Là dãy những chữ số từ 0 đến 9 Câu 10 Máy tính gồm có bao nhiêu thành phần để thực hiện xử lý thông tin A. 2 được các hoạt động D. 5 não của con người? D. CPU B. 3 C. 4 Câu 11: Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ A Màn hình B. Chuột C. Bàn phím Câu 12 Thông tin khi đưa vào máy tính cần được biển đổi thành B. Văn bản A. Day bit Câu 13. Thông tin là gì? C Hình ảnh D. Âm thanh A. Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện) B. Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về chính con người. C. Cả 2 cầu A và B đúng D. Cả 2 câu A và B sai Câu 14. Bộ nhỏ bao gồm A Chuột, bản phim Fismann Aisi tha nh до B. Min hình, máy in

    #KietLeoTop

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )