Môn Tin Học Lớp 6 Để chèn hình ảnh vào văn bản ta thực hiện lệnh nào sau đây? * Design/ Picture Home/ Picture Insert/ Picture File/ Picture Để mở tệp văn

Question

Môn Tin Học Lớp 6 Để chèn hình ảnh vào văn bản ta thực hiện lệnh nào sau đây? *
Design/ Picture
Home/ Picture
Insert/ Picture
File/ Picture
Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào? *
Chọn File/Save
Chọn File/Open
Chọn File/Copy
Chọn File/New
Giả sử ta có cụm từ “Tin học”, để thay đổi định dạng kí tự đối với cụm từ này, trước tiên ta phải: *
Chọn toàn bộ cụm từ đó
Dùng phím tắt Ctrl + I
Chọn từ cuối cùng
Đưa con trỏ soạn thảo tới cụm từ đó
Các thành phần chính trên màn hình làm việc của Word là: *
Lệnh và nhóm lệnh
Vùng soạn thảo
Dải lệnh
Cả A, B, C đều đúng
Phần mềm dùng để soạn thảo văn bản là: *
Microsoft Word
Microsoft Excel
Mario
Microsoft Windows
Để xóa cột, thực hiện lệnh nào? *
Nháy Delete Table
Nháy Delete Rows
Nháy Delete Cells
Nháy Delete Columns Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aubrey 26 phút 2022-09-22T22:38:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T22:39:39+00:00

  1.File/Picture

  2.File/Open

  3.Chọn toàn bộ cụm đó

  4.Cả A,B,C đều đúng

  5.Microsoft Word

  6.Nháy Delete Columns

  Học tốt môn này để lên trình độ IT nhé

  0
  2022-09-22T22:39:42+00:00

  1 Insert/ Picture

  2 Chọn File/Open

  3 Chọn toàn bộ cụm từ đó

  4 Cả A, B, C đều đúng

  5 Microsoft Word

  6 Nháy Delete Columns

  XIN CTLHN MÌNH TRẢ LỜI TRƯỚC

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )