Môn Tin Học Lớp 6 nêu các bước tìm kiếm và thay thế văn bản? nêu quy tắc soạn thảo trong word định dạng đoạn văn bản là gì ?

Question

Môn Tin Học Lớp 6 nêu các bước tìm kiếm và thay thế văn bản?
nêu quy tắc soạn thảo trong word
định dạng đoạn văn bản là gì ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 8 tháng 2022-01-13T13:53:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T13:54:36+00:00

  – Để thay thế 1 từ hay 1 dãy các kí tự, ta thực hiện như sau:

  1. Nháy chuột vào bảng chọn Edit → chọn Replace → xuất hiện hộp thoại Find and Replace.
  2. Nhập từ cần tìm vào hộp Find What.
  3. Nhập nội dung thay thế ở Replace With.
  4. Nháy chọn nút Find Next để tìm.
  5. Nháy chọn nút Replace để thay thế.

  -Quy tắc gõ văn bản trong Word– Khi soạn thảo, các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;) (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, sau đó là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

  – Định dạng đoạn văn bản là làm thay đổi các tính chất sau đây của đoạn văn bản: Kiểu căn lề Vị trí của cả đoạn văn so với toàn trang văn bản. … Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.

  0
  2022-01-13T13:54:59+00:00

  1. Các bước tìm kím kí tự trong văn bản:

  B1: chọn Edit =>find

  B2: gõ nội dung cần tìm và ô find what.

  B3: nhấn find next để tìm

  B4: nhấn cancel để kết thúc

  2. Các bước thay thế kí tự văn bản:

  B1: chon edit =>replace

  B2: gõ nội dung cần tìm và ô find what

  B3: gõ nội dung cần thay thế vào ô replace with

  B4 : nhấn find next để tìm

  B5: nhấn replace để thay thế

  B6: nhấn cancel để kết thúc

  3. Nêu quy tắc soạn thảo trong word 

  – Khi soạn thảo, các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;)

  (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó,sau đó là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

  -Các dấu mở ngoặc (, [, {, <, ‘, “ phải được đặt sát vào bên trái kÝ tự đầu tiên của từ tiếp theo.</p>

  -Các dấu đóng ngoặc ), ], }, >, ’, ” phải được đặt sát vào bên phải kÝ tự cuối cùng của từ ngay trước đó.

  – Giữa các từ chỉ dùng 1 phím cách để phân cách.

  – Nhấn phím Enter một lần để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn văn bản mới

  4. Định dạng văn bản là:

  Định dạng đoạn văn bản là làm thay đổi các tính chất sau đây của đoạn văn bản: Kiểu căn lề Vị trí của cả đoạn văn so với toàn trang văn bản

  #chucbanhoctot:))

  Cho mik ctlhn nha

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )