Môn Tin Học Lớp 6 Nêu các thao tác cơ bản để sao chép và di chuyển tệp vào thư mục

Question

Môn Tin Học Lớp 6 Nêu các thao tác cơ bản để sao chép và di chuyển tệp vào thư mục Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 5 tháng 2022-01-07T00:13:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-07T00:15:08+00:00
  • Dùng kéo và thả

  • Dùng di chuyển hoặc sao chép vào thư mục vào thư mục

  • Di chuyển hoặc sao chép bằng cách dùng bảng tạm

  Để làm việc với nhiều thư, hãy thực hiện đầu tiên sau đây:

  • Để chọn liền kề thư, bấm vào thư đầu tiên, và sau đó nhấn giữ Shift và bấm thư cuối cùng. Tất cả các thư trong danh sách giữa thư đầu tiên và cuối cùng bạn đã bấm đều được chọn.

  • Để chọn không liền kề thư, bấm thư đầu tiên, và sau đó nhấn giữ phím Ctrl và bấm mục bổ sung.

  0
  2022-01-07T00:15:18+00:00

  Để sao chép tệp/thư mục ta.có thể thực hiện theo một trong các cách sau.

  Cách 1: Dùng Menu.

  Các bước thực hiện:

  Mở thư mục chứa tệp cần sao chép;

  Chọn tệp cần sao chép;

  – Trong menu Edit Copy (Ctrl + C);

  Nhấp chuột chọn thư mục chứa tệp cần sao chép;

  Trong menu Edit/Paste (Ctrl +V).

  Cách 2: Dùng nút phải chuột Các bước thược hiện:

  Mở thư mục của đĩa chứa tệp cần sao chép;

  Chọn tệp cần sao chép;

  Nhấp nút phải chuột/Copy

  Nhấp chuột chọn thư mục chứa tệp cần sao chép

  Nhấp nút phải chuột/Paste.

  Cách 3: Dùng biểu tượng trên thanh công cụ Các bước thực hiện:

  – Mở thư mục chứa tệp cần sao chép;

  – Chọn tệp cần sao chép;

  – Nhấp chọn biểu tượng Copy To trên thanh công cụ. Xuất hiện hộp thoại Copy Items (Hình 42).

  – Trong hộp thoại Copy Items, nhấp chuột chọn thư muc chứa têp cần sa

  chép;

  – Nhấp chọn nút Copy.

  Cách 4: Dùng Menu với lựa chọn Copy To Foỉder …

  Các bước thực hiện:

  Mở thư mục chứa tệp cần sao chép;

  Chọn tệp cần sao chép;

  Trong Menu Edit/Copy To Folder… Xuất hiện hộp thoại Copy Items (Hình 42).

  – Trong hộp thoại Copy Items, nhấp chuột chọn thư mục chứa tệp cần sao chép;

  Nhấp chọn nút Copy. 

  Để di chuyển tệp/thư mục hay nói chung một biểu tượng, ta có thể thực hiện theo một trong cách sau.

  Cách 1: Dùng Menu Các hứớc thực hiện:

  Chọn tệp/thư mục cần di chuyển;

  Trong menu Edit/Cut (Ctrl + X);

  Nhấp chuột chọn thư mục sẽ chứa tệp/thư mục cần di chuyển;

  Trong menu Edit/Paste (Ctrl +V);

  Cách 2: Dùng nút chuột phải Các bước thực hiện:

  Chọn tệp/thư mục cần di chuyển;

  Nhấp chuột chọn thư mục sẽ chứa tệp/thư mục cần di chuyển (hay di .chuyển eon trỏ đến vị trí cần di chuyển tệp/thư mục);

  Nhấp nút phải chuột, chọn Paste.

  Cách 3: Dùng biểu tượng Move To trên thanh công cụ

  Các bước thực hiện:

  Chọn tệp/thư mục cần di chuyển;

  – Nhấp chọn biểu tượng Move To trên thanh công cụ. Hộp thoại Move Items xuất hiện (Hình 45).

  Trong hộp thoại Move Items, nhấp chuột chọn thư mục chứa tệp cần di chuyển;

   Nhấp chọn nút Move

  Cách 4: Dùng Menu lựa chọn Move To Folder…

  Các bước thực hiện:

  Chọn tệp/thư mục cần di chuyển;

  Trong menu Edit/Move To Folder  (Hình 46). Hộp thoại Move Items xuất hiện.

  Trong hộp thoại Move Items, nhấp chuột chọn thư mục sẽ chứa tệp/thư  mục cần di chuyển;

  Nhấp chọn nút Move.

  Chú ý: Trong Windows XP, ta có thể di chuyển một tệp/thư mục bằng cách nhấp chuột lên biểu tượng cần di chuyển, tiếp đến bấm giữ chuột thả tệp/thư mục vào thư mục sẽ chứa tệp/thư mục cần di chuyển. Để thuận tiện cho việc di chuyển tệp ta nên để thông tin trên các đĩa dạng cây thư mục (Folders) (Hình 47).

  Đây có thể được xem như một cách để di chuyển một biểu tượng hoặc một nhóm các biểu tượng.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )