Môn Tin Học Lớp 6 nhập chỉnh sửa và định dạng quảng cáo du lịch theo mẫu hình trang 145 tin học 6

Question

Môn Tin Học Lớp 6 nhập chỉnh sửa và định dạng quảng cáo du lịch theo mẫu hình trang 145 tin học 6 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 4 tháng 2022-11-09T00:44:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T00:46:34+00:00

  Bước 1: Nháy chuột chọn Start trên thanh công cụ góc bên trái để mở bảng chọn Start và nháy biểu tượng Word để khởi động Word.

  Bước 2: Trong nhóm lệnh Page Background của dải lệnh Page Layout chọn Page Color để đổ màu nền cho tờ báo tường

  Bước 3: Gõ tiêu đề và định dạng in đậm, phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, căn giữa như hình

  Bước 4: Gõ đoạn “Hạ Long – Đảo Tuần Châu” vào và chọn các định dạng in đậm, phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, căn giữa như hình

  Bước 5: Chèn ảnh vào trong văn bản:

    + 5.1: Trong nhóm lệnh Illustrations của dải lệnh Insert chọn Picture:

    + 5.2: Cửa sổ Insert Picture hiện lên, chọn đường dẫn đến ảnh và chọn ảnh rồi nháy chọn Insert để chèn ảnh vào văn bản:

    – Ta được kết quả như hình:

     + 5.3 : Di chuột vào cạnh hoặc góc hình ảnh để điều chỉnh hình ảnh cho phù hợp với văn bản:

  Bước 6: Nháy chuột vào ảnh, hiện lên dải lệnh Format, em chọn Arange → chọn Wrap Text → chọn Square để định dạng chèn ảnh:

  Bước 7: Nháy chuột vào ảnh, giữ chuột để di chuyển ảnh để được giống trong hình:

  Bước 8: Thực hiện tương tự để định dạng tiếp phần văn bản “Phong Nha – Huế” và “Cần Thơ – Bạc Liêu”, ta được như sau:

  Bước 9: Tạo bảng lịch khởi hành:

    + 9. 1: Nháy chuột vào Table trong dải lệnh Insert và chọn số dòng, cột cần thiết cho bảng để tạo bảng

     + 9. 2: Di chuột chọn dòng 1, trong dải lệnh Layout, chọn Merger, chọn Merger Cells để gộp thành 1 ô

      +9. 3: Nhập các thông tin cho bảng như trong sách

      +9.4: Định dạng tiêu đề

               + 9.4.1: Giữ chuột chọn phần tiêu đề, trong dải lệnh Layout, chọn Alignment, chọn  để chọn căn giữa giữa cho tiêu đề

                + 9.4.2: trong dải lệnh Home, chọn các định dạng kiểu chữ, cỡ chữ, màu nền cho tiêu đề

        + 9.5: Định dạng các cột:

                 + 9.5.1: Giữ chuột và kéo chọn hết cột thứ nhất, trong dải lệnh Layout, chọn Alignment, chọn  để chọn căn lề trái, giữa cho cột

                 + 9.5.2: trong dải lệnh Home, chọn các định dạng kiểu chữ, cỡ chữ, màu nền cho cột

                 + 9.5.3: Thực hiện tương tự cho cột 2 và cột 3

         + 9.6: Chọn tất cả bảng, trong nhóm lệnh Paragrapn của dải lệnh Home chọn  để định dạng căn giữa cho bảng.

  Cho mik 5 sao và ctlhn nếu thấy bổ ích nhé. Chúc bạn học tốt

  0
  2022-11-09T00:46:54+00:00

  B1: Nháy chuột chọn Start trên thanh công cụ góc bên trái để mở bảng chọn Start và nháy biểu tượng Word để khởi động Word.

  B2: Trong nhóm lệnh Page Background của dải lệnh Page Layout chọn Page Color để đổ màu nền cho tờ báo tường

  B3: Gõ tiêu đề và định dạng in đậm, phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, căn giữa.

  B4: Gõ đoạn “Hạ Long – Đảo Tuần Châu” vào và chọn các định dạng in đậm, phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, căn giữa 

  B5: Chèn ảnh vào trong văn bản:

  + Trong nhóm lệnh Illustrations của dải lệnh Insert chọn Picture

  + Cửa sổ Insert Picture hiện lên, chọn đường dẫn đến ảnh và chọn ảnh rồi nháy chọn Insert để chèn ảnh vào văn bản

  + Di chuột vào cạnh hoặc góc hình ảnh để điều chỉnh hình ảnh cho phù hợp với văn bản.

  B6: Nháy chuột vào ảnh, hiện lên dải lệnh Format, em chọn Arange → chọn Wrap Text → chọn Square để định dạng chèn ảnh

  B7: Nháy chuột vào ảnh, giữ chuột để di chuyển ảnh sao cho ảnh ở bên phải hoặc bên trái của văn bản.

  B8: Thực hiện tương tự để định dạng tiếp phần văn bản “Phong Nha – Huế” và “Cần Thơ – Bạc Liêu” ( Nên để ảnh so le ở mỗi văn bản sao cho đẹp ).

  B9: Tạo bảng lịch khởi hành:

  + Nháy chuột vào Table trong dải lệnh Insert và chọn số dòng, cột cần thiết cho bảng để tạo bảng

  + Di chuột chọn dòng 1, trong dải lệnh Layout, chọn Merger, chọn Merger Cells để gộp thành 1 ô

  + Nhập các thông tin cho bảng như trong sách

  + Định dạng tiêu đề:

   Giữ chuột chọn phần tiêu đề, trong dải lệnh Layout, chọn Alignment, chọn  để chọn căn giữa giữa cho tiêu đề 

   trong dải lệnh Home, chọn các định dạng kiểu chữ, cỡ chữ, màu nền cho tiêu đề

  + Định dạng các cột

   Giữ chuột và kéo chọn hết cột thứ nhất, trong dải lệnh Layout, chọn Alignment, chọn căn lề trái, giữa cho cột

   trong dải lệnh Home, chọn các định dạng kiểu chữ, cỡ chữ, màu nền cho cột

   Thực hiện tương tự cho cột 2 và cột 3, em sẽ được kết quả

  + Chọn tất cả bảng, trong nhóm lệnh Paragrapn của dải lệnh Home chọn  để định dạng căn giữa cho bảng, như vậy em đã hoàn thành trang quảng cáo như sau

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )