Môn Tin Học Lớp 6 Phân biệt các nút lệnh định dạng ?

Question

Môn Tin Học Lớp 6 Phân biệt các nút lệnh định dạng ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 7 ngày 2022-01-14T19:51:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T19:52:39+00:00

  New: mở trang trống còn mới

  Open: Mở 

  Save: lưu

  Cut: di chuyển

  copy: sao chép

  paste: dán

  chúc bn hk tốt nhớ  cho mk câu trả lời hay nhất nha 

  0
  2022-01-14T19:52:42+00:00

  1. Định dạng kí tự

  Định dạng kí tự gồm: định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc…. Định dạng kí tự hằng một trong hai cách:

  Cách 1: Sử dụng lệnh Format/Font… và xử lí trong hộp thoại Font 

  Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.

  2. Định dạng đoạn văn bản

  Các thuộc tính định dạnẹ đoạn văn bản, đó là: căn lề, vị trí lề đoạn vâ (so với lề trang), khoảng cách đến đoạn văn trước hoặc sau, định dạng đoạn đầu tiên, khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.

  Trước khi định dạng đoạn văn bản ta xác định đoạn văn bản bằng:

  – Đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn bản;

  – Chọn một phần đoạn văn bản;

  – Chọn toàn bộ đoạn văn bản;

  Định dạng đoạn vãn bản bằng một trong các cách sau:

  Cách 1: Sử dụng lệnh Format/Paragraph… và xử lí trong hộp thoại Paragraph 

  Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.

  Cách 3: Sử dụng thước ngang hay còn gọi là thước định dạng để điều chỉnh một số thuộc tính lề của đoan văn bản.

  3. Định dạng trang

  Định dạng trang được thực hiện bằng lệnh: File/Page Setup… và xử lí trong hộp thoại Page Setup 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )