Môn Tin Học Lớp 6 tệp tin là gì? làm thế nào để phân biệt được tệp tin và thư mục?

Question

Môn Tin Học Lớp 6 tệp tin là gì? làm thế nào để phân biệt được tệp tin và thư mục? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 4 tháng 2022-01-13T15:15:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T15:17:15+00:00

  * Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ

  Các dạng tệp tin cơ bản:

  +)Tệp hình ảnh

  +)Tệp âm thanh

  +)Tệp văn bản

  +)Tệp chương trình

  * Để phân biệt tệp tin và thư mục:

  1. Tệp tin có nhiều biểu tượng khác nhau

  Thư mục có cùng một biểu tượng

  2. Tên tệp tin có 2 phần cách nhau bằng dấu chấm, phần tên và phần mở rộng. Tên thư mục không có phần mở rộng.

  0
  2022-01-13T15:17:24+00:00

  Tập tin (File) là tập hợp các thông tin có liên quan với nhau được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài. Cụ thể tập tin là các chương trình, dữ liệu được lưu trữ trên đĩa. Để phân biệt giữa các tập tin với nhau, mỗi tập tin có một tên.

   để phân biệt được tệp tin và thư mục là:

  -Tập tin (File) là một tập hợp các thông tin do người dùng tạo ra từ máy vi tính, các thông tin này là một hay nhiều chuổi ký tự, ký hiệu giống hoặc khác nhau. Còn Thư mục (Folder, Directory) là một dạng tập tin đặc biệt có công dụng như là một ngăn chứa, được dùng trong việc quản lý và sắp xếp các tập tin.

  -Tập tin cần có phần đuôi mở rộng, còn folder thì khỏi cần cũng được!

  -Tập tin dùng cho các ứng dụng,….. còn thư mục chỉ dùng để chứa tệp hay thư mục con khác!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )