Môn Tin Học Lớp 6 Trang wed là gì ? Siêu văn bản là gì ?

Question

Môn Tin Học Lớp 6 Trang wed là gì ? Siêu văn bản là gì ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madeline 4 tháng 2022-11-22T00:21:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T00:22:03+00:00

  `\text{Trang web là :}`

  `\text{Siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet}`

  `\text{Siêu văn bản là :}`

  Loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản hình ảnh, âm thanh, video,… và các siêu liên kết tới các văn bản khác.

  0
  2022-11-22T00:22:40+00:00

  Trang web là:

  `+` Một tập hợp các trang thông tin có chứa nội dung như văn bản, hình ảnh, video, âm thanh,… được lưu trữ trên máy chủ.

  Siêu văn bản là:

  `+` Loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau ví dụ như văn bản hình ảnh, video, âm thanh,… và có các siêu liên kết tới các văn bản khác.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )