Môn Tin Học Lớp 7 Câu 1:Làm thế nào để di chuyển nút tên hàng-cột nhanh nhất? Câu 2: Nêu ít nhất 3 cách dùng để khởi động Excel: dùng chuột; dùng bàn phí

Question

Môn Tin Học Lớp 7 Câu 1:Làm thế nào để di chuyển nút tên hàng-cột nhanh nhất?
Câu 2: Nêu ít nhất 3 cách dùng để khởi động Excel: dùng chuột; dùng bàn phím; dùng kết hợp bàn phím và chuột
Câu 3: Giải thích và chỉ rõ: trang tính, ô tính, tên cột
Câu 4: Có bao nhiêu tên cột và tên bảng đối với từng phiên bản Excel? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 1 năm 2022-03-21T20:24:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-21T20:25:12+00:00
  1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

  2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Để di chuyển hàng hoặc cột, hãy trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành con trỏ di chuyển  , hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

   • Để sao chép hàng hoặc cột, hãy nhấn giữ phím CTRL, đồng thời trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột trở thành con trỏ sao chép  , hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

    1. Chọn ô, hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

    2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

     • Để di chuyển hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm vào Cắt  .

      Phím tắt Nhấn CTRL+X.

     • Để sao chép hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Sao chép  .

      Phím tắt: Nhấn CTRL+C.

    3. Bấm chuột phải vào hàng hay cột bên dưới hoặc bên phải vị trí bạn muốn di chuyển hoặc sao chép vùng chọn, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

     • Khi bạn đang di chuyển hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã cắt.

     • Khi bạn đang sao chép hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã sao chép.

      Lưu ý: Nếu bạn bấm vào Dán  trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm (hoặc nhấn CTRL+V) thay vì bấm vào lệnh trên menu lối tắt, bạn sẽ thay thế nội dung hiện có của các ô đích.

  0
  2022-03-21T20:25:18+00:00

  Câu 2 

  Cách 1: Nháy đúp vào biểu tượng của bảng tính Excel trên màn hình nền!

  Cách 2 : Nhấn start – all program – microsoft office – microsoft excel

  Cách 3: Nháy đúp chuột vào tệp của chương trình bảng tính excel đã được lưu

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )