Môn Tin Học Lớp 7 mục đích của việc sử dụng biểu đồ ? hãy nêu những dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất và cho biết trường hợp sử dụng

Question

Môn Tin Học Lớp 7 mục đích của việc sử dụng biểu đồ ?
hãy nêu những dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất và cho biết trường hợp sử dụng
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 5 tháng 2022-01-06T23:35:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T23:36:25+00:00

  -Mục đích: biểu diễn dữ liệu bằng trực quan, dễ hiểu, dễ so sanh, dự đoán xu hướng tăng – giảm của dữ liệu. 

  -Biểu đồ hình cột: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

  -Biểu đó đường gấp khúc: dễ dành dự đoán xu hướng tăng-giảm trong tương lai của dữ liệu.

  -Biểu đò hình quạt: Mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.

                       ~Chúc bạn học giỏi!!!Nếu được thì cho mình xin hay nhất!!!~

  0
  2022-01-06T23:36:54+00:00

  – Mục đích của việc sử dụng biểu đồ: biểudiễn dữ liệu bằng trực quan, dễ hiểu, dễ so sanh, dự đoán xu hướng tăng – giảmcủadữ liệu.

  – Có 3 dạng biểu đồ thường dùng:

  + Biểu đồ hình cột : khi muốn so sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

  + Biểu đó đường gấp khúc: dễ dành dự đoán xu hướng tăng-giảm trong tương lai của dữ liệu.

  + Biểu đò hình quạt ( biểu đồ tròn ) : Mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )