Môn Tin Học Lớp 7 tin học lớp 7 , bài 1 + 2 sgk trang 36 ( quyển 1)

Question

Môn Tin Học Lớp 7 tin học lớp 7 , bài 1 + 2 sgk trang 36 ( quyển 1) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Luna 10 tháng 2022-08-12T15:04:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T15:06:00+00:00

  Cách nhập hàm nào sau đây không đúng?

     (A) = SUM(5,A3,B1);       (B) = SUM(5,A3,B1);

     (C) = sum(5,A3,B1);       (D) = SUM(5,A3,B1).

  bài 2

     a) = A1+ B1 = -1;

     b) = A1+ B1+ B1 =2;

     c) = A1+ B1+ (-5) = -6;

     d) = A1+ B1+ 2 = 1;

     e) = (A1+ B1+ 4)/3 = 1;

     f) = (A1+B1+ 5+0)/4 = 1;

  0
  2022-08-12T15:06:06+00:00

  câu 1:Đáp án: C

  Câu 2:

  Theo giả thiết: A1 = -4; B1 = 3, ta có:

     a) = A1+ B1 = -1;

     b) = A1+ B1+ B1 =2;

     c) = A1+ B1+ (-5) = -6;

     d) = A1+ B1+ 2 = 1;

     e) = (A1+ B1+ 4)/3 = 1;

     f) = (A1+B1+ 5+0)/4 = 1

  #phamducthi

  Xin ctlhn ạ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )