Môn Tin Học Lớp 7 trong 1 ô A4 của trang tính có số 5.17 ,ô B4 có số 7.63.Nếu trong ô C3 có công thức =SUM(A4,B4). Hãy cho kết quả của ô C3 được định dạn

Question

Môn Tin Học Lớp 7 trong 1 ô A4 của trang tính có số 5.17 ,ô B4 có số 7.63.Nếu trong ô C3 có công thức =SUM(A4,B4).
Hãy cho kết quả của ô C3 được định dạng có 2 chữ số thập phân
a) số trong ô C3 được định dạng có 2 chữ số thập phân
b) số trong ô C3 được định dạng có 1 chữ số thập phân
c) số trong ô C3 được định dạng là số nguyên
CÂU 4:
có bảng tính như hình bên.Hãy nêu củ thể các thao tác để sắp xếp các dân tộc theo thứ tự dân số từ cao đến thấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tin-hoc-lop-7-trong-1-o-a4-cua-trang-tinh-co-so-5-17-o-b4-co-so-7-63-neu-trong-o-c3-co-cong

in progress 0
Cora 4 ngày 2022-05-08T22:19:46+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T22:21:38+00:00

  a)kết quả ô C3= 12,80

  b)kết quả ô C3= 12,8

  c)kết quả ô C3= 13

  Câu 4:

  B1: chọn ô trong vùng chứa dữ liệu 

  B2: data/z-a

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )