Môn Tin Học Lớp 7 Trong hộp thoại Page Setup, để chọn hướng giấy ngang ta thực hiện lệnh nào sau đây? a. Chọn trang layout/Orientation.

Question

Môn Tin Học Lớp 7 Trong hộp thoại Page Setup, để chọn hướng giấy ngang ta thực hiện lệnh nào sau đây?
a. Chọn trang layout/Orientation. b. Chọn trang Margins và chọn Portrait.
c. Chọn trang Margins và chọn Landscape. d. Chọn trang Page và chọn Portrait Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sarah 3 phút 2022-09-24T04:21:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T04:22:51+00:00

  trong hộp thoại Page Setup, để chọn hướng giấy ngang ta thực hiện lệnh nào sau đây?  
   a. Chọn trang  layout/Orientation.                         b. Chọn trang Margins và chọn Portrait.
   c. Chọn trang Margins và chọn Landscape.           d. Chọn trang Page và chọn Portrait

  0
  2022-09-24T04:23:13+00:00

  A.Chọn trang layout/orientation

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )